Ξεκινήστε τώρα με το PRO360!
Επεκτείνετε την εγγύησή σας στη νέα μας πύλη υπηρεσιών PRO360.
Στην τρέχουσα ιστοσελίδα δεν μπορείτε να επεκτείνετε πλέον την εγγύηση. Για μια μεταφορά δεδομένων εγγραφείτε πρώτα στο PRO360 και μετά ζητήστε τη μεταφορά σε αυτή την πύλη.

Επεκτείνετε την εγγύηση για τα ηλεκτρικά εργαλεία.
Εκμεταλλευτείτε το Σέρβις Μπαταριών Premium.

Τα επαγγελματικά ηλεκτρικά εργαλεία Bosch και οι μπαταρίες ιόντων λιθίου και οι φορτιστές πληρούν υψηλότατες απαιτήσεις ποιότητας.

Προϋπόθεση για την παράταση της εγγύησης εργαλείων 3 χρόνων καθώς και του Σέρβις Μπαταριών Premium 2 χρόνων