Εγγύηση Bosch
3yw-2ygw-image

Η υπόσχεση του σέρβις της εταιρείας μας για τα επαγγελματικά ηλεκτρικά εργαλεία

Καταχώρηση τώρα!

Προς την επέκταση της εγγύησης

Επεκτείνετε την εγγύηση για τα ηλεκτρικά εργαλεία.
Εκμεταλλευτείτε το Σέρβις Μπαταριών Premium.

Τα επαγγελματικά ηλεκτρικά εργαλεία Bosch και οι μπαταρίες ιόντων λιθίου και οι φορτιστές πληρούν υψηλότατες απαιτήσεις ποιότητας.

Γι’ αυτό το λόγο σας προσφέρουμε ένα ειδικό πακέτο σέρβις

Προϋπόθεση για την παράταση της εγγύησης εργαλείων 3 χρόνων καθώς και του Σέρβις Μπαταριών Premium 2 χρόνων

Καταχώρηση τώρα– διαδικασία

Δημιουργία λογαριασμού χρήστη

Καταχώρηση

Πιστοποιητικό / Βεβαίωση

Προς την επέκταση της εγγύησης