Začni s PRO360!
Požiadaj o záruku na našom novom portáli servisných služieb PRO360.
Na tomto portáli už nie je možné záruku predĺžiť. Konkrétne to znamená, že môžete vidieť skôr zaregistrované náradie, ale už nemôžete registrovať nové. Ak chcete zaregistrovať nové profesionálne náradie, prejdite na stránku PRO360.